Support
Kingpetch Optic
02-221-4856, 02-623-6256
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

โครงสร้างเลนส์ Progressive

วันที่: 16-01-2014

 

 

โครงสร้างเลนส์ Progressive ซ้าย Rodenstock ขวา Progressive รุ่นทั่วไปที่ขายในบ้านเรา นี่คือทำไมคนที่ใส่เลนส์ Progressive แล้วขับรถลำบากเพราะไม่สามารถชำเลืองตาได้แต่ถ้า Progressive Rodenstock ผู้ใส่สามารถชำเลืองตาได้ เช่นการชำเลืองตาเพื่อมองกระจกข้างรถเวลาขับขี่เนื่องจากมีมุมมองที่กว้างกว่าเพราะเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟ Freeform technology 

 

 

Rodenstock Progressvie Ergo เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการใช้งานในระยะใก้ลระดับแอ๊ดวานซ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่อย่างมีประสิทธิภาพ
Rodenstock Progressvie Ergo รูปซ้ายเป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆจะได้จอเลนส์ที่กว้่างมากสำหรับการนั่งทำงานที่โต๊ะคอม รูปขวาคือเลนส์โปรเกสซีฟทั่วไปการมองจอคอมจะแคบ