Support
Kingpetch Optic
02-221-4856, 02-623-6256
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Rodenstock Progressvie Ergo

วันที่: 08-04-2014

 

 

Rodenstock Progressvie Ergo เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการใช้งานในระยะใก้ลระดับแอ๊ดวานซ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่อย่างมีประสิทธิภาพ Rodenstock Progressvie Ergo รูปซ้ายเป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆจะได้จอเลนส์ที่กว้่างมากสำหรับการนั่งทำงานที่โต๊ะคอม รูปขวาคือเลนส์โปรเกสซีฟทั่วไปการมองจอคอมจะแคบ